Privatlivs politik

1. Formål og beskyttelse
‍Happenings Group A/S ("os","vi"eller"vores") driver Happenings’ mobileapplikation, hjemmeside happenings-app.com og Happenings Partner platformen partners.happenings-app.com (“Service").

Hos Happenings tager vi beskyttelsen af vores brugeres privatliv, oplysninger og data alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivs- og fortrolighedspolitik, der beskriver over for dig som bruger af Happenings, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger og data.

Vi bruger dine persondata til at kunne tilbyde den bedste mulige oplevelse af vores Service og ligeledes forbedre denne Service for dig. Ved brug af vores applikation, hjemmeside eller platform giver du samtykke til indsamling og brug af informationen nævnt i dette dokument.


2. Indsamling af oplysninger
‍Når du oprettes som bruger hos Happenings, og gør brug af vores Service, indhenter vi og afgiver du en række personlige oplysninger og data. Vi kan også indhente oplysninger og data fra offentlige registre og andre offentligt tilgængelige registre og kilder.

Disse persondata benyttes både til at oprette dig som bruger hos os, til at gennemføre din brug af vores Service og til relevante markedsføringsformål, eksempelvis nyheder, anbefalinger, mv.

Vi oplyser dig altid om, hvilke personlige oplysninger og data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.  Al data indsamles, opbevares og behandles fortroligt i henhold til gældende lovgivning og regler på området.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed med instrukser og foranstaltninger, der løbende sikrer, at dine persondata ikke bliver tilintetgjort, ikke går tabt, ikke bliver ændret, ikke uautoriseret bliver offentliggjort, og at andre ikke får uberettiget eller uvedkommende adgang eller kendskab til dine persondata.


3. ‍Behandling af oplysninger
‍Vi anvender dine personlige oplysninger og data for at kunne etablere og opretholde dit brugerforhold hos os, for løbende at kunne levere funktionerne og ydelserne i vores Service og for hele tiden at gøre denne Servicebedre samt for at sikre kvaliteten af det udbudte indhold.

De data, vi anvender, omfatter:
metadata
almindelige persondatae
mail adresser
telefonnumre
købshistorik
kontioplysninger
adfærdsdata som illustrerer interesser og vaner
trafikdata om brug af internettet mv.
lokationsdata fra internettet GPS
enhedsoplysninger
identifikatorer
netværk& forbindelser
IP-adresser
cookie data


Behandlingen af dine personoplysninger gennemføres med de formål, der er beskrevet nedenfor:

Oplysning af dine persondata indsamles og opbevares med henblik på at registrere og identificere dig som bruger og for at kunne levere Happenings’ Service til dig. Oplysning af dine persondata indsamles og opbevares endvidere for at overholde gældende lov og efterkomme krav fra offentlige myndigheder.

Oplysninger såsom data om interesser, vaner og adfærd, statistik og analyser på et aggregeret niveau, mm., indsamles og opbevares for vores legitime interesser i at udvikle og administrere vores produkt og dit brugerforhold til os eller i forbindelse med forbedring af vores Service.

Oplysninger som e-mail adresse, telefonnummer, fødselsdato samt aggregeret adfærdsdata indsamles og opbevares for at kunne skræddersy og tilpasse vores tilbud og budskaber til dig. Markedsføringsmateriale vil dog kun forekomme, hvis vi har modtaget dit samtykke til en sådan behandling.

Ovennævnte oplysninger indsamles og opbevares derudover for at kunne formidle vores partneres begivenheder til dig, vores partneres kommunikation med og markedsføring til dig, samt tilpasning af vores samarbejdspartneres kommunikation med og markedsføring til dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de oplysninger og data, som er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. ‍

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os, via vores support mail adresse: support@happenings.dk

Ønsker du at tilbagetrække din data, vil dette også foregå via kontakt til vores supportmailadresse. Det vil herigennem være muligt at tilbagetrække al data, som vi tidligere har indsamlet, vedrørende dig.


‍4. Videregivelse af oplysninger
‍Happenings videregiver ikke dine personlige oplysninger og data, uden at du har givet dit særskilte samtykke hertil, eller medmindre vi er forpligtet hertil ifølge gældende regler, eksempelvis i forhold til offentlige myndigheder.

Med henblik på at etablere og opretholde dit brugerforhold hos os, samt løbende for at kunne tilbyde dig vores Service og løsninger, deles dine personlige oplysninger og data koncerninternt.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i øvrigt, eksempelvis til brug for markedsføring og kommunikation, indhenter vi ligeledes dit udtrykkelige samtykke, og oplyser dig om, til hvilket formål dine oplysninger og data vil blive anvendt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed via support@happenings.dk.

Vi kan videregive generelle brugeroplysninger til virksomheder, som udfører administrative opgaver for os, herunder outsourcing, og til finansielle virksomheder underlagt tavshedspligt, såfremt det er nødvendigt til administration af dit brugerforhold og til brug for markedsføringsformål.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi har grund til at tro, at offentliggørelse af sådanne personoplysninger er nødvendig for at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder stævninger, retskendelser, statslige anmodninger eller ransagskendelser, eller på anden måde påkrævet af lovgivning. Det kan også være i forbindelse med beskyttelse af vores rettigheder eller ejendom, eller vores kunders eller medarbejderes sikkerhed. Det kan også være for at beskytte mod svigagtig, skadelig eller misbrug af vores produkt. Det kunne også være i tilfælde af, at der skulle opstå juridiske sager, procedurer eller anklager, hvor det er nødvendigt at fremme eller forsvare mod eventuelle klager.

Endelig kan vi videregive dine personlige oplysninger i tilfælde af fusion og eller sammenlægning, forudsat at den potentielle samarbejdspartner indvilliger i at respektere og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Ved sådanne tilfælde vil vi altid oplyse dig herom.


‍5. Opbevaring af personlige oplysninger
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet i de forudgående afsnit. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, dog variere.

Happeningsopbevarer dine persondata, indtil du sletter din bruger hos os. Happenings kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Happenings’retlige interesser.

I visse tilfælde vil Happenings istedet for at slette dine persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til dig.


‍6. Anvendelse af cookies
‍Happenings anvender cookies til indsamling af oplysninger, mv. Vi anvender cookies, både når du bruger vores hjemmeside, vores platform, og når du bruger vores applikation.

Før vi placerer cookies på din computer, din mobiltelefon, din tablet og eller øvrige mobile enheder, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Disse har til formål at forbedre din brugeroplevelse. For nærmere oplysning om vores anvendelse af cookies, herunder om formålet med at indsamle data via cookies og om tilbagekaldelse af dit samtykke, henviser vi til vores særskilte cookie-politik, som du finder på vores hjemmeside.


7. Indsigt i oplysninger
‍Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, til hvilket formål, hvor de kommer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi på baggrund af dit samtykke videregiver data. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede eller du afgav dem til, kan du bede om at få dem slettet. Hvis du anmoder os om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


‍8. Kontaktoplysninger og klage
‍Hvis du har nogle spørgsmål omkring vores Privatlivspolitik, kan du kontakte os via nedenstående.

Mail: support@happenings.dk

Happenings Group A/S
CVR nr. 40 97 99 56
Klostergade 56 B
8000 Aarhus C