Happenings Group A/S

Privatlivspolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge trådte i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato var behandlingen reguleret i den danske Persondatalov. Denne persondatapolitik henvender sig til såvel vores kunder/brugere (der vil blive brugt som synonyme udtryk) og samarbejdspartnere, som f.eks. gymnasier og studenterforeninger.

Om virksomheden

Websitet og appen ejes og publiceres af den juridiske enhed, som ligeledes er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Happenings Group A/S
CVR-nr.: 40979956
Moms-nr.: DK40979956
Adresse: Klostergade 56b, ST., 8000 Aarhus C
E-mail: legal@happenings.dk
Tlf.: +45 31 45 09 14

Formål med behandling af persondata

‍Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

  • Relationer. Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.
  • Tilgængeliged. Vi har behov for dine personoplysninger til at kunne gemme din profil.
  • Forbedring. Vi arbejder på altid at tilbyde dig det bedst mulige produkt.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi behandler ingen følsomme personoplysninger.

  • Almindelige personoplysninger. Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., P-nr., oplysninger om virksomhedens eller foreningens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler. Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsovertrædelser kan også blive behandlet.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: For at kunne opfylde vores kontrakt, samarbejdsaftale mv. For at kunne tilbyde vores produkt. For at kunne overholde gældende lovgivning. Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse. Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk i samarbejde med Europæiske underleverandører. Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger. Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig. Det vil sige oplysninger, som du selv afgiver til os, f.eks. i forbindelse med oprettelse af kunde- eller samarbejdsforhold.
  • Fra offentlige myndigheder. Det vil sige oplysninger, som vi modtager fra offentlige myndigheder, f.eks. SKAT og CVR.

Videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, f.eks. lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v. Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

Dine rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Happenings Group A/S' juridiske afdeling på følgende e-mail legal@happenings.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du har følgende rettigheder:

  • Anmodninger. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Modsætninger. Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Senest opdateret

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 25. marts 2024.