Happenings

Happenings

Embrace the moment

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER/BRUGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE.

1. INTRODUKTION.
‍Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge trådte i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato var behandlingen reguleret i den danske Persondatalov. Denne persondatapolitik henvender sig til såvel vores kunder/brugere (der vil blive brugt som synonyme udtryk) og samarbejdspartnere, som fx gymnasiale institutioner. ‍
2. DATA.
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Navn: Happenings Group A/S
CVR-nr.: 40979956
Adresse: Klostergade 56b, ST., 8000 Aarhus C
E-mail: legal@happenings.dk
Tlf.: +45 60 87 69 20
3. FORMÅL - BRUG AF PERSONOPLYSNINGER.
‍‍Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde. Vi har behov for dine personoplysninger til at kunne gemme din profil og tilbyde dig det bedst mulige produkt. ‍
4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: - Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler. Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsovertrædelser kan også blive behandlet. - Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger. Eksempelvis i forbindelse med oprettelse af login ved brug af touch-id eller ansigtsgenkendelse.
5. BEHANDLINGSGRUNDLAG.
‍Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:For at kunne opfylde vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.For at kunne tilbyde vores produkt (Happenings applikationen og websiden).For at kunne overholde gældende lovgivning.Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.
6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER.
‍De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk. Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger. Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.
7. KILDER.
‍Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder: Direkte fra dig OG Offentlige myndigheder, fx SKAT.
8. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER.
‍Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v. Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.
9. DINE RETTIGHEDER.
‍Du har følgende rettigheder: - Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. - Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Happenings Group A/S’ juridiske afdeling på følgende e-mail legal@happenings.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 06/05 2020.
Personoplysninger.

Generelt.
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrere dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside. Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

‍Sikkerhed.
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

‍Formål.
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

‍Periode for opbevaring.
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

‍Videregivelse af oplysninger.
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering. Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

‍Indsigt og klager.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: legal@happenings.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
Udgiver. Websitet ejes og publiceres af: Happenings Group A/S Klostergade 56B ST., 8000 Aarhus C, Danmark Telefon: 31 45 09 14 E-mail: legal@happenings.dk